Начало

Художествен роман по действителни събития

Някои от тези събития са променени. Но поради каква причина/. Отговорът на този въпрос предоставям на вас, скъпи читатели. Аз от своя страна се постарах тези събития да бъдат максимално близки с действителността.

А.Русов